Bli medlem
Önskar du bli medlem i Nada-Nord r.f.? Medlemsavgiften är 15 eur / år. 

Skicka oss ditt namn, adress och din e-postadress åt oss på nadanord@gmail.com så sänder vi dig en inbetalningsblankett.

Önskar du bli återkommande bidragsgivare kan du betala in din gåva på vårt konto.
Ge ditt bidrag nu i form av en inbetalning!